SağlıkSAĞLIK RAPORLARI

Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde ve işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fiziki muayene ve gerektiğinde de laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.
İşçilerin sağlık raporu olmadan işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır.
İşverenler işyerlerinde Yetkili memurlar isteyince, bu raporları kendilerine göstermek zorundadır.

Sağlık Raporların Hazırlanması ve Periyodik Kontroller

Sağlık Raporları işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya Belediye hekimleri tarafından verilir.

İşin devamı süresince de bu işlerde çalışmalarında bir sakınca olmadığının en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur
(İş Kanunu Madde:86, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde:5, Ek_II)

Comments