Gürültü

Gürültü Nedir?

Hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici sesler topluluğuna gürültü denir.


İnsan kulağı;
20 – 20000 Hz yani 0 – 140 dB arasındaki sesleri duyabilir.

Gürültü, işitme fonksiyonunu;
»120 dB’ de kulakta rahatsızlık
»125 – 130 dB’ de belirgin ağrı
»140 dB’ de kulak zarı yırtılması şeklinde olumsuz etkiler.

           

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ’ ne göre:

Madde 22 – Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. 


ØDaha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin
yapıldığı yerlerde, gürültü derecesi en çok 95
desibel olabilir.

Ø Ancak, bu durumda işçilere başlık, kulaklık
veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilecektir.



Gürültü ile İlgili Yönetmelikler


Gürültü ile İlgili Standartlar


Gürültü ile İlgili Videolar